Selvudviklende fællesskab i lukket gruppe

Selvudviklende fællesskab i lukket gruppe

Målgruppe: Gruppen er for kvinder som ønsker en selvudviklende proces i et fortroligt fællesskab

Deltagere: Lukket gruppe min. 4 til max. 6 deltagere

Omfang: 8 gange á 3 timer – 2 gange i hver årstid

Hvor: Min base i Diernæs og skovene omkring Holstenshuus, evt. Damsbo Strand

Indhold: Fællesskab omkring bålet og gennem guidede naturterapeutiske øvelser

Hvornår: onsdag eftermiddage med opstart i oktober 2023

Pris: 3000,- kr. som er bindende. Beløbet kan deles i 2 rater

Ansvarlig: REG.Naturbaseret psykoterapeut Hanne Pedersen

Tavshedspligt – det der er sagt i skoven, bliver i skoven (gruppen)

Den terapeutiske ramme for gruppesessionerne – hvad kan du forvente når vi mødes:

Mødested:
P-pladsen Slotsallen 3, Diernæs, 5600 Faaborg 

Herfra går vi til basen i Findstrup Dal, ca. 300 m fra P- plads

Sådan kommer vi godt fra start:

Vi kommer til stede gennem grounding og åndedrætsøvelser

En kort ”vejrmelding” fra hvert gruppemedlem til gruppen

Dagen indeholder:

Guidede øvelser med afsæt i et årstidsbestemt tema, og i de livstemaer, der rør sig i gruppen. Øvelserne afvikles fælles eller alene

Mødested ved bålet, hvor vi deler vores oplevelser og refleksioner

Dagen afsluttes:

Vi runder af, og melder ind til gruppen, hvad vi tager med fra dagen

Hvad kan gruppe-sessioner indeholde?

 • Gruppens værdier, dine egne værdier
 • Bålet: fællesskab, eventyr og fortællinger.
 • Et fortroligt rum til at mærke dig selv, finde hjem til dig selv.
 • Kropsnaturterapi, natursanseterapi, naturmeditativ terapi, spiritualitet.
 • Meditativ vandring og fordybelse med inddragelse af åndedrættet
 • Tid til Fordybelse, gå i dvale, samle næring og energi
 • Overgange i livet, forgængelighed, livet cyklus
 • Forbundethed med naturen- naturens genspejl af dine indre tilstande
 • Udesidning, lys og mørke
 • En tænkepause til ”bare at være”, med alt det der er dig 
 • Sætte noget fri og/eller afvikle

Datoer for gruppeforløb på onsdage 2023-2024

Efterår
Onsdag d. 11.10. kl. 13.30-16.30
Onsdag d. 22.11. kl. 13.30-16.30

Vinter
Onsdagd. 10.01. kl. 16.00-19.30
Onsdag d. 28.02. kl. 13.30-16.30

Forår
Onsdag d. 03.04. kl. 13.30-16.30
Onsdag d. 15.05. kl. 13.30-16.30

Sommer
Onsdag d. 26.06. kl. 13.30-16.30
Onsdag d. 14.08. kl. 13.30-16.30

Temaer som relateres til årstiderne:

Efterår: Meningsløshed

Bevidsthed om det der ikke længere tjener dig, afvikling. Sorgen over det der har blomstret, men nu er visnet. Det du har høstet frugterne af, på godt og ondt. 

Vinter: Døden

Din egen forgængelighed. Fordybelse, suge næring og lade op. Tid til eftertanke. Lys og mørke, nysgerrig på dine skyggesider, dine strategier i din væren i verden.

Forår: Forbundethed

Se dig selv som en del af noget som er større, end dig. Forbundethed til dig selv. Dine indre behov, evner og værdier. Din lyst, dit håb. Adgang til dit kreative potentiale. Sætte ord og billeder på. 

Sommer: Frihed

Frihed til at lade ”dit nye Jeg” træde frem i lyset, med bevidsthed om, dine værdier, identitet og spiritualitet. Stå ved dig selv med alt hvad der er dig. Være fri til, at kunne give udtryk for egne ønske og behov.

Vejret er ingen hindring for at mødes, så iklæd dig varmt tøj og gerne flere lag efter årstiden, vandtætte sko/støvler og medbring regntøj.

Medbring et sidde- eller liggeunderlag, en lille rygsæk med vand, evt. varm drik og andre fornødenheder. I den mørke tid, kan det være en god ide at medbringe en pandelygte.

Jeg kan kontaktes på mobil: 5174 1155  eller pr. mail: hanne@naturkompasset.nu

Læs mere om betaling mv. på www.naturkompasset.nu 

Med venlig hilsen 

Hanne Pedersen