Naturkompasset

EOSR7171

Hvad er Naturkompasset?

Naturkompasset er mit enkeltmandsfirma, hvorfra jeg tilbyder naturbaseret psykoterapi. Terapien tager udgangspunkt i dig, i din nuværende situation, og det, du ønsker at modtage terapi på. Naturen sætter den perfekte ramme for, at du kan opnå ro, kontakt og indre opmærksomhed. Når vi færdes og opholder os i naturen vækkes  vores sanser naturligt, og vi oplever ofte nærvær, samhørighed og harmoni. Den oplevede tilstedeværelse kan skabe ro til fordybelse, indsigter og forståelse, som kan blive udgangspunktet for din ønskelige forandring. En forandring, hvor du med øget bevidsthed, kan blive i stand til, i højere grad at leve et liv, der er i højere grad, er i overensstemmelse med det liv du ønsker. 

Hvor finder det sted?

Jeg tilbyder naturbaseret psykoterapi et sted vi aftaler, i naturen. Jeg har en base med bålsted i skoven omkring Holstenshuus i Diernæs ved Faaborg. Her har jeg mulighed for (efter aftale med skovens ejer)  at benytte udvalgte steder i skoven til naturbaseret psykoterapi. 

Jeg kan med udgangspunkt i dine opmærksomhedspunkter og temaer, vælge at foreslå en anden lokation i mit nærområde. Jeg foreslår altid den lokation, som jeg fagligt vurderer understøtter naturterapien bedst.

Det er også muligt, at vi efter aftale, mødes et sted i naturen i nærheden af dig.  

 

Jeg tilbyder 

Naturbaseret psykoterapi til unge fra 15-18, år samt til voksne 
Naturbaseret psykoterapi i forløb én til én 
Naturbaseret psykoterapi i forløb som familieterapi 
Workshop: “Introduktion til Naturterapi”
Naturbaseret psykoterapi som gruppeforløb med tema (i åben eller lukket gruppe)
Events: Se under “Kurser og Events” her på siden. 
Læs mere om, hvad jeg kan tilbyde under fanen ”Priser”.
Naturkompassets aktiviteter finder du desuden på Facebook, Instagram

Naturbaseret psykoterapi som parterapi i forløb, i samarbejde med Tom Valentin, Naturmennesket.dk 

Parterapi i naturen i samarbejde med Tom Valentin

Vi har erfaret, at to psykoterapeuter under parterapi er optimalt.

Derfor har vi indgået et samarbejde omkring dette. 

Gennem naturbaseret psykoterapi, kan I opnå ny indsigt og bevidsthed om jeres strategier og forholdemåder i forsøget på at pleje og holde jeres forhold intakt. 

Hvordan skabes de bedste betingelser, så I oplever rum til at kunne være autentiske i forholdet, med plads til den enkelte, samtidig med at jeres forhold kan gro og være med til at udvikle jer?

hvad skal der til, for at skabe de bedste vilkår, for netop jeres forhold?

Oplever DU, at svaret må ligge hos din partner, som “bør ændre sig” – er det måske tid til et “Par-tjek”?

Al forandring starter  hos én selv… det sværeste forhold, er måske forholdet til dig selv?

Ingen kan læse den andens tanker, heller ikke selvom I har dannet par i længere tid. 

I terapien inviteres I til at få sagt tanker, følelser og refleksioner højt til hinanden, og for jer selv. 

Vi indbyder til individuelle og fælles øvelser, med flere øjne der ser og flere ører der lytter – både til det sagte og usagte, heraf kan vi få bragt langt mere i spil i forhold til helheds og fællesforståelse.

Terapien tager udgangspunkt i jeres nuværende situation, hvor det f. eks. er  muligt at opnå en bevidsthed om, hvad der skaber konflikter, hvornår der er behov for kompromisser, identitet (individuelt/fælles), værdisæt, hvor supplerer og/eller kompenserer I hinanden, de gode intensioner og nysgerrigheden herom.

Opfølgning:

Det er i jeres levede liv, de nye strategier og opnåede indsigter, udfoldes og næres. 

Derfor er der opfølgning på terapien ca. 6 uger efter 1. session.

Læs mere om forløb og priser, under fanen “Jeg tilbyder”.

Psykoterapeuten I kontakter ved forsamtalen, er jeres primære kontaktperson i forløbet. Denne er ligeledes tovholder iht. betaling.

Praktiske informationer:

I informeres omkring samtykkeerklæring, grej, pakkeliste, lokation ect. ved aftale, enten telefonisk eller pr. mail. 

Læs mere på vores respektive hjemmesider

www. naturmennesket.nu

www.naturkompasset.nu (Du har allerede fundet vej til denne side)

Hanne Pedersen

Jeg hedder Hanne Pedersen, er 60 år, født og opvokset i Faldsled på Sydfyn. 

Jeg bor i Diernæs ved Faaborg, hvor jeg omgiver mig med skønne skove og en slående udsigt over Øhavet.

Siden Barnsben har jeg altid brugt naturen som mit frirum ganske ubevidst, og det giver mening for mig. I mit voksne liv, søger jeg naturen mere bevist. Her oplever jeg at få svar, energi, inspiration, ro på mine tanker og en mulighed for at finde ind til mig selv. Her oplever jeg, at være en del af noget , som er større end mig selv. 

Jeg er blevet bevidst om, hvordan årstiderne og deres skifte påvirker mig, ligesom månen påvirker min søvn. det giver mening. Vi er som mennesker natur, og en del af naturen. Vi kan ikke være ikke natur. Vores indre natur og den ydre natur påvirker gensidigt hinanden.

Min faglige baggrund

Jeg er uddannet socialpædagog med en bred erfaring inden for faget.

Jeg har arbejdet en del år indenfor socialpsykiatrien, samt med børn og unge med særlige behov. Gennem mit arbejde som socialpædagog, har jeg mødt medmennesker i krise og i svære eksistentielle situationer.

I forbindelse med et karriereskifte, har jeg uddannet mig til naturterapeut fra ViNatur, certificeret naturterapeut og naturbaseret psykoterapeut fra HEG. Det tilsammen, har givet mig evidensbaseret viden og sammen med praksis gennem øvelser, en indsigt i, hvordan ophold og færden i naturen tilbyder fantastiske muligheder, for at opnå bevidst opmærksomhed og balance.

Denne indsigt og viden vil jeg gerne formidle og dele med dig.


Min baggrund for at tilbyde Naturbaseret Psykoterapi

 • Optaget som reg. Naturbaseret Psykoterapeut i FaDP, 2022
 • Naturbaseret Psykoterapeut fra HEG, 2022
 • Certificeret og registreret Naturterapeut fra HEG, 2020
 • Naturterapeut fra ViNatur, 2018
 • Videreuddannelse i kognitive behandlingsformer fra kognitivcenter Fyn
 • Kursus i metakognitiv terapi, Linda Burlan Sørensen, fra Seminarer.dk
 • Miniuddannelsen i Åben dialog, Svendborg, fra Region Syddanmark
 • 1 års kursus i terapeutisk kontakt fra UPS
 • Medmenneske og naturmenneske


Derfor er jeg optaget af Naturbaseret Psykoterapi

På uddannelsen som Naturbaseret Psykoterapeut har jeg afprøvet alle metoder, teknikker og øvelser på egen krop og sjæl.

 • Natur har assisteret undervejs og givet mig adgang til mit ubevidste uden om mine forsvarsmekanismer. En omsorgsfuld tilgang til noget, der var fortrængt, og som med ny indsigt og bevidsthed har givet mig nye og mere hensigtsmæssige handlemuligheder i forhold til det liv, jeg ønsker.
 • Jeg har genfundet oplevelsen af forbundethed med naturen og med mig selv.
 • Jeg har skrevet speciale om, hvordan klienter, som er sygemeldte med længerevarende stress, responderer på naturbaseret psykoterapi, og glæder mig til at dele med dig, hvad naturbaseret terapi kan. 

Naturterapi
Jeg tilbyder...

Jeg tilbyder naturterapi i forskellige udformninger, hvor jeg indleder med en gratis samtale med dig, så vi kan finde frem til dine behov og fælles kemi. 

Se mere

Jeg tilbyder en gratis forsamtale pr. telefon, hvor vi kan hilse på hinanden og afstemme kemi. 

Enkelt personers naturterapi på minimum 2 timer. 

Naturterapi i åben Workshop som ”introduktion til naturterapi” eller udvalgt indhold/tema efter årstid eller forespørgsel

Naturterapi i lukket gruppe/hold i forløb over 8 gange, hvor indholdet/tema udbydes efter årstid og efterspørgsel

Parterapi i naturen i samarbejde med Tom Valentin, Naturmennesket.dk.
24 timer med overnatning i naturen og 3 timers opfølgning efter ca. 6 uger.
pris 7000,-kr.
Eller: 
Session á 7 timer i naturen og 3 timers opfølgning efter ca. 6 uger.

Pris: 5000 kr. 

Klienters erfaringer

Jeg havde en helt fantastisk dag med dig i skoven. Dit nærvær, dit fokus og din gode indsigt var super god. Jeg tænker tit på dig og den gode oplevelse, især når jeg går min daglige tur i skoven med min hund. Mærker skovbunden, mudderet og bladene, dufter skoven og lytter til vind og fugle. Tak.
Karoline
Klient ved Naturkompasset

Kontakt

www.natur-terapi.dk