Privatpolitik

Privatpolitik

Her finder du en beskrivelse af min privatlivspolitik, herunder behandling af persondata.
Naturkompasset ved Hanne Pedersen, tilbyder naturterapi én til én og i gruppe, samt events og workshops. Jeg, Hanne Pedersen er ansvarlig for at håndtere dine data korrekt og sikkert i forhold til gældende lovgivning omkring håndtering og opbevaring af personfølsomme oplysninger. (GDPR)


Behandling af persondata
Når du er klient hos mig, indsamler jeg personfølsomme data om dig, i form af helbredsmæssige oplysninger. De oplysninger du videregiver til mig, bliver brugt til relevante handlinger i forbindelse med dine henvendelser og forløb hos mig. 
Det kan eksempelvis være dialog omkring booking af tid, oplysninger som behandles i forbindelse med terapi, workshop eller lignende.
Formålet med databehandlingen er at sikre dig i dit forløb, samt sikre dig en høj kvalitet af den ydelse du køber. Herudover er formålet at administrere bookninger, og sende faktura.
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger jeg behandler om dig. Ønsker du indsigt i din journal, kan du få det ved at henvende dig til mig, omkring dette. Hvis du mener oplysningerne er unøjagtige eller forkerte, har du ret til at få dem ændret eller slettet.
 
Oplysninger der behandles og gemmes
De persondata og andre oplysninger der er tale om, er de oplysninger du giver videre til mig. Det er blandt andet dit navn, køn, alder adresse og kontakt oplysninger, cpr.nr, oplysninger om mentalt helbred og livsudfordringer, oplysninger fra og om dine forløb (naturterapi, workshops og events)
Jeg gemmer dine personlige data så længe det kræves og er nødvendigt i forhold til formålet, herefter bliver de slettet.


Samtykkeerklæring
Ved opstart af et nyt forløb indhenter jeg samtykke fra dig til behandling af dine persondata. Dette sker ved at du underskriver en samtykkeerklæring inden forløbets opstart. 
Ved Klienter under 16 år, skal samtykkeerklæringen accepteres af forældre eller værge.
Du kan til hver en tid tilbagetrække dit samtykke. Dette gør du, ved at kontakte mig og jeg vil makulere og slette al persondata der ikke længere skal benyttes til et lovligt formål. Oplysninger som er lovpligtige at lagre, såsom persondata tilknyttet fakturaer, vil fortsat blive lagret efter gældende lovgivning på sundhedsområdet.


Tavshedspligt 
Jeg er underlagt tavshedspligt i forhold til fortrolige oplysninger om dig og omkring dit forløb. Du kan læse mere på https://sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/sociale-ydelser/sociale-rettigheder/rettigheder-i-sundhedsvaesenet/sundhedspersoners-tavshedspligt/
Jeg modtager løbende supervision. Under supervisionen omtaler jeg mine klienter som klienten, for også her at overholde tavshedspligten.
Jeg holder mig opdateret og videreuddanner mig løbende inden for feltet, for at sikre en høj kvalitet i mit arbejde.

Cookiepolitik

Tekniske cookies er nødvendige for, at hjemmesiden virker som den skal. Blandt andet sørger de for, at du ikke hele tiden ryger af siden du besøger.
Tekniske cookies betyder ikke noget for privatsfæren og kræver ikke at hjemmesiden giver information om brugen af tekniske cookies, ej heller samtykke fra kunden.


Statistik cookies
Optimerer design, brugervenlighed og effektiviteten af hjemmesiden. Indsamlede data, indgår i analyser af hvilke informationer, der er mest populære på siden, og derfor skal være nemme og finde, så brugervenligheden bliver forbedret. Statistik cookies bruges også til at indsamle besøgsstatistik gennem en simpel optælling af besøg på  hjemmesiden. 
Statistikcookies har oftest ingen eller meget lille betydning af din privatsfære, da de ikke registrerer, hvad vi søger efter på hjemmesider. Det er et krav at hjemmesidens ejer informerer om, og beder om, samtykke ved brugen af statistik cookies.


Personaliserede cookies indsamler oplysninger ved at følge med os rundt på  hjemmesiden, hvor de samler vores digitale fodspor op. De kaldes derfor for tracking cookies. Der er ikke tale om at indsamle oplysninger om din færden for at bruge det til markedsføring.
Personaliserede cookies bruges til at give dig en mere målrettet og relevant indhold, eksempelvis i form af en foreslået information og artikler. Indholdet er valgt på baggrund af oplysninger personaliserede cookies har indsamlet om dine søgninger interesser og kik rundt på nettet. Personaliserede cookies kan derfor ses som en service, når du bevæger dig rundt på nettet. 
En hjemmeside der indsamler oplysninger ved hjælp af cookies for at skabe personaliseret indhold, skal informere om dette og indhente dit samtykke hertil.


Markedsføringscookies indsamler oplysninger ved at følge os på de enkelte hjemmesider, på samme måde som de personaliserede cookies gør. Markedsføringscookies er derfor også tracking cookies. De indsamlede oplysninger bruges til at skabe overblik over vores interesser, vaner og aktiviteter for at vise relevante annoncer for ting, vi tidligere har kikket på.
En hjemmeside skal informere om og indhente samtykke, når der bruges markedstingscookies.
Markedsføringscookies er ofte Trediepartscookies, hvor hjemmesideejeren tillader 3. part at placere en cookie på din computer.   (f.eks. at du har søgt på outdoor udstyr, at der så efterfølgende ses reklamer for telte, rygsække og andet udstyr). Det giver 3. part mulighed for at følge din videre færden på nettet og lave målrettet markedsføring eller videregive oplysninger om din søgning. 
En hjemmesides ejer kan også tillade trediepartscookies til en anonym trafikmåling eller til forbedring af hjemmesiden. Det sker når ejeren f. eks. Beder et analysefirma om at pladsere et analyseværktøj for at lave f. eks statistik og analyser på vegne af hjemmesideejeren.
Cookies kan ikke ødelægge noget på din computer, tablet eller telefon.
Du kan blokere eller slette cookies på den specifikke hjemmeside, ved at slå dem fra i dine browser indstillinger.
Det er vigtigt at gøre opmærksom på, det kan gøre din færden på nettet mere besværlig, hvis du vælger at blokerer cookies. Det gælder f.eks. hjemmesider med login og selvbetjeningssider og handelshjemmesider.