Præsentation af mit speciale 

Præsentation af mit speciale 

Speciale afhandling: Hvordan responderer klienter, som er sygemeldte med længerevarende stress, på naturbaseret psykoterapi? – i forhold til selvværd, egenomsorg og handlekompetence. 

Jeg har skrevet speciale om klienter som er sygemeldte med længerevarende stress, efter ansættelse i omsorgsfagene. 

I mit speciale undersøges, hvordan klienter med længerevarende stresssygemeldinger 

responderer på naturbaseret psykoterapi i forhold til selvværd, egenomsorg og handlekompetence. 

I specialet medvirker to klienter, en socialrådgiver og en ergoterapeut, der begge har været i forløb naturbaseret psykoterapi. Specialet er dels en præsentation af de teoretiske overvejelser, der ligger til grund for selve tilgangen naturassisteret og grøn terapi, samt fortælling fra praksis, hvor læseren tages med ud i sessionerne, med efterfølgende konklusion og refleksioner. 

Det er muligt at få specialet tilsendt, til udlån. Interesserede er velkomne til at kontakte mig på Hanne@naturkompasset.nu 

vedr. mulighed for udlån af specialet. 

(De to medvirkende klienter har givet tilladelse til, at specialet udlånes under forudsætning af gældende retningslinjer, som vil medsendes specialet ved udlån).